Johan Boussauw, auteur van het boek "De wonderlycke historie van kikkers, padden en salamanders"

Amfibieën hebben altijd al tot de verbeelding gesproken. Vanuit verschillende invalshoeken beschrijft de auteur van dit unieke boek hoe de mens door de eeuwen heen omging met kikkers, padden en salamanders.
Volksgeloof, magie, legendes, sprookjes, mythologie, naamgeving… vormen de rode draad. Maar dit geeft ons ook een beeld van de houding van de mens tegenover de natuur in het algemeen; een stukje cultuurgeschiedenis als het ware.

Het bronnenmateriaal dat daartoe geraadpleegd werd, beperkt zich tot de West-Europese wereld en beslaat een periode vanaf de eerste geschreven bronnen tot eind 19de eeuw.
Een boeiend boek vol citaten en volkse gebruiken uit een ver verleden.

Deze uitgave is geïllustreerd met houtsneden uit de 15de en 16de eeuw.

Johan Boussauw (°1953) genoot een opleiding tot grafisch kunstenaar aan het Hoger St-Lukasinstituut te Gent, waar hij oude druktechnieken zoals steendruk, etsen en houtsnede leerde. Jarenlang bestudeerde hij oude, vergeten boeken over volksgeloof, magie, geneeskunde, sagen, legenden en mythologie.
Eerder verscheen van zijn hand het unieke en intussen uitverkochte boek Vogels in volksgeloof, magie en mythologie.

Technische gegevens:

 

Enkele fragmenten...

Pagina 15

Pagina 43

Pagina 74

Pagina 92

Inhoudsopgave